ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Благо Здравевски
Место на живеење
Европа, Германија
Година на емигрирање
1969
Место на раѓање
Речица, Охрид, Република Македонија
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
BZ – Industriedemontage
Адреса
Mainzer Strasse 37,
D – 55218 Ingelheim am Rhein
Телефон
+ 49 6132 995788
Факс
+ 49 6132 995788
E-mail
Лице за контакт
Благо Здравевски
Дејност
Одржување, демонтажа и трговија со користени машини
BZ – Industriedemontage е германска компанија предводена од страна на македонскиот иселеник Господинот Благо Здравевски основана во 2000 година. Основната активности на BZ – Industriedemontage се насочени кон одржување и демонтажа на машини како и трговија со користени машини. Компанијата остварува соработка со фармацевтската компанија Boehringer Ingelheim GmbH & Co. KG.
BZ – Industriedemontage располага со современа опрема за остварување на активностите како и висококвалитетен и добро обучен кадар од 5 редовно вработени лица.

Господинот Благо Здравевски е сопственик на компанија во Република Македонија BHZ Project & Development DOO – Skopje. Тој исто така располага со сопствено земјиште и бушотини за минерална вода и CO2 кои се лоцирани во Битола каде има намера да изгради производни капацитети.