Име на компанија Трговски Центар Пела
Сопственик Борко Веселиновски

Компанијата ТЦ Пела се занимава со издавање на деловен простор. Во 2003 година компанијата целосно ја реконструира стоковната куќа во Делчево. Површината од 3 000 метри квадратни на трговскиот центар Пела е поделен на повеќе продажни простори за различна намена.

Инвестицијата во овој бизнис сопственикот г-дин Борко Веселиновски кој живее и работи во Швајцарија го чинела над еден милион евра.

Во иднина за осовременување на трговскиот центар се планира да се вложат дополнителни средства.

Г-динот Борко Веселиновски покрај во овој бизнис е соинвеститор и во кабелската телевизија Пирамида Биф во Делчево.

Тел + 389 33 522 044