ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Бранко Димитриевиќ
Место на живеење
Santos, São Paulo, Brasil
Година на емигрирање
1952
Место на раѓање
Џепчиште, Тетово, Република Македонија

 

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Itanhaem Comercio e Industria LTDA
Адреса
Rua Batista Pereira 268,
Santos, São Paulo, Brasil
Телефон
+ 55 13 3232 2287
Лице за контакт
Бранко Димитриевиќ
Дејност
Производство и дистрибуција на сладолед
Itanhaem Comercio e Industria LTDAе реномирана бразилска компанија за производство на сладолед која производите ги дистрибуира на големо. Компанијата е основана од страна на браќата Бранко Димитриевиќ и Ристо Добревски.
Itanhaem Comercio e Industria LTDA располага со современа опрема и ладилник за производство и чување на производите, со капацитет на производство од 2 тона на час. Производството се извршува со 6 вработени. v