Бурим Х. Демири

 
Бурим Хисени Демири роден во Брисел, по потекло од с. Руница, Куманово, на локалните избори што ќе се одржат во октомври 2012 година во Белгија, ќе се кандидира како кандидат на партијата ФДФ, на списокот на градоначалникот на Скарбек, Бернард Клефаут. Скарбек е опшитна која има над 130 000 жители, и е една од најголемите општини во Брисел. Во Брисел живеат 2500 Албанци иселеници.