Родена е во Белград (Југославија) во 1956 година. По потекло е Македонка. Студирала сликарство на Академијата за применети уметости во Белград (1975- 1980). Живее и работи во Париз од 1982 година.

Салони

1983  Есенски салон, Гран Пале, Париз

1984  Салон Конвергенција млад израз, Галерија Нел, Париз

Салон на младо сликарство, Гран Пале, Париз

1984 -1991 излага во Салонот на Новите Реалности, Гран Пале, Париз

1992     Салон Споредба, Гран Пале, Париз

Мајски салон, Гран Пале, Париз

1993      Мајски салон, Гран Пале, Париз

1996 Мајски салон, Простор Бранли, Париз

Индивидуални изложби

1985     Ателје 212, Белград, Југославија

1988  Мак 2000, Гран Пале, Париз

1989  Музеј Рој Адзак; Париз

Културен центар, Скопје, Македонија

Галерија Астрапас, Ниш, Југославија

Галерија Атриум, Белград, Југославија

1990 СИН´АРТ отворено ателје

Галерија ди Флев, Париз (со скулпторот Грио)

1992  Галерија ди Флев, Париз

1993  Галерија Леонардо, Париз

1994  Галерија Леонардо, Париз (со скулпторот Курхајец)

1995  Галерија Леонардо, Париз

Галерија Базалт, Белград

Галерија Визант, Врњачка Бања, Југославија

1996  Галерија Леонардо, Париз

1997     Галерија Леонардо, Париз (со скулпторот Пази)

Музеј на град Скопје, Скопје

1992 -1993, Изработка на ѕидна слика на површина од 25 м2 во антрето на Индустрискиот хотел ЦАП 19, сис 13, улица Жорж Орик, Париз 19 арондисман (порачка од Општината на Париз)

Групни изложби

1984 Млади југословенски сликари, Југословенски културен центар, Париз

Изложба на странски уметници, Галерија Жорж Бернанос, Париз

1985   Конфронтации, Младински културен дом, Лезо де Белвил, Париз

1986 12 + 1 (12 сликари жени + Жан Месажје), Белград и Загреб, Југославија

Фестивал на современа уметност 86, Простор Олна, Клермон-Феран

Средби 86, Галерија АСY, Париз

1987 Средба, Општина на Монтреј

1988      Формати 19, Библиотека Робер Десно, Монтреј

Можна илузија, Галерија на пластични уметности CNB, Париз

1989  Галерија Ди флев, Париз

Експо митови и сеќавања, Монтреј

1990  Аамериканска уметничка академија, Париз

Југословенски културен центар, Париз

SYN’ART, средба во ателје, Монтреј

1991 Уметниците против војната, Културен центар на Курнев

Галерија Цвијета Зузориќ, Белград

Париз на Будва, Галерија Санта Марија, Будва

Сичево 91, Галерија на современа уметност, Ниш, Југославија

1992 Стокхолмски саем, Шведска ( со Галеријата Ди флев)

Отворени врати во Сена-Сен-Дени организирани од Генералниот совет

1993  Творби на хартија, Галерија Леонардо, Париз

1993 30. Меѓународна ликовна колонија  во Струмица, Македонија

Уметничка галерија Даут-Пашин амам, Скопје

Меѓународна колонија на пластични уметности Свети Јоаким Осоговски, Крива Паланка, Македонија

1994 Галериіа Базалт,  Белград

1995  Изложбен центар на Монтреј (со групата Артер)

Галерија Базалт,  Белград

Галерија Визант, Врњачка Бања, Југославија

Галерија Леонардо, Париз

1996  Движење Необјавени дела, Универзитет Париз 6

Галерија Базалт, Белград

Галерија Леонардо, Париз

Средби, Белградски народен музеј, Белград

Галерија Ентер – Прајз – Кретеј

1998 – Галерија Базалт, Београд

1998 – Салон де Меи, Париз

2000 – Галерија Леонардо, Париз

2000 – SYN’ART, Париз заедно со Лубинка и Бата Михаиловиќ

2000 –   St. Leonard, Кроиси Сур Сен

2002 – Галерија Адак, Париз

2002 – Салон де Меи, Париз

2003 – Француско радио, Париз

 …и многу други, во меѓувреме и потоа