Име на компанија: Интеркорп

Сопственост: Гордон Спировски

Локација: Битола

ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА

Телефон: (047) 222503
Факс: (047) 222504

E-mail: intercorp@bitola.com
Web страна: http://www.bitola.com/intercorp/

дејност: Трговија со нафта и гасови

Гордон Спировски е успешен македонски бизнисмен во Австралија. Бизнисот го проширува инвестирајќи во Македонија од 1989 година кога во Битола ја формира македонско – австралиската компанија Интеркорп чија дејност е дистрибуција на моторни и индустриски масла и масти од производството на Shell за Република Македонија.

Во 1994 година отвора свое претставништво и во Скопје, а пред неколку години и во Тетово. Во сите три претставништва вработени се 16 вработени.
Инвестицијата на Гордон продолжува и во делот на земјоделството каде што врши откуп на зеленчук и овошје.

Неодамна Интеркорп има постигнато увоз од 700 тони производи на Shell, со што нашата држава остварила профит од 26 милиони денари.