Родена во Скопје. 1946 год, Дипломирала на академијата за ликовни уметности, во Белград 1969 год.

Постдипломски студии завршила на истата Академија, во класата на професорот Младен Србиновиќ 1971 год. Специјализирала сликарство на Академијата за убави уметности во Фиренца-Италија, во класата на професорот Воничио Берти 1974 год. Живее во Белград, со статус на слободен уметник.

Адреса: Јуриј Гагарин 265/56 – 11089

            Белград, тел. 1766-412

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

1974   Скопје – Музеј на современа уметност.

Белград – Галерија на домот на млади.

1977     Белград – Галерија Веселин   Маслеша со сликарот Рашиќ        Владимир

Белград – Љубљанска банка.

1979     Скопје – Центар за култура и информации.

1982                            Париз – Југословенски културен центар.

1983                            Белград – Културен центар на град Белград,

1984                            Топола – Опленад, Центар за култура Д.П. Шанс.

1985                            Младеновац – Културносрпски центар, во рамките на Смотрата на југословенската
сценографија и костимографија.

1986                            Сремски Карловци- Ликовен салон на Музејот

1987                            Врање- Галерија на Културниот центар

1988                            Крагујевац- Народен музеј
Пожаревац – Мал ликовен салон

1991   Земун- Галерија Стара капетанија

1997   Нови Сад- Културен центар , Мал ликовен салон

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

1970      Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, новопримени членови на УЛУС
Белград- 11 Октомвриски салон

Белград- Галерија на УЛУС, Цртеж и ситна пластика

1971      Суботица- Ликовни средби

Струмица- Работнички универзитст, изложба на Ликовната колонија Скопје – Изложба па Ликовната колонија од Струмица Белград- Есенски салон на УЛУС

1972      Белград – 13 Октомвриски салон

Скопје- Музеј на современа уметност, Млади сликари генерација 11

1973                            Белград- Есенска изложба на УЛУС

1974                            Нови Сад- Галерија на работничкиот универзитет, 12 современи македонски сликари
Аранѓеловац- Симпозиум Мермер и звуци,

Фиренца- Академија, изложба на наградени студенти Мотовун- Изложба на ликовна колонија

1975      Белград- УЛУС, Пролетна Изложба

Белград- Салон на Музејот на современа уметност, Млади македонски уметници Белград- Белградски саем, Среќна нова уметност

1976      Белград- Работнички универзитет Веселин Маслеша, изложба на уметниците од Топчидер
Белград-УЛУС цртеж и ситна пластика

Белград- Галерија Косанчиќев венец, Изложба на југословенски уметнички Крагујевац- 4 изложба на членките на УЛУС

1977                            Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, пролетна изложба на УЛУС
Белград- Мајска изложба на уметниците од Топчидер

1978                            Белград- Галерија Косанчиќев венац. дела на југословенските сликари

 Земун- Галерија Пинки, Тенденции во фигурација

Белград- Коларчев универзитет, Фонд младих

Зрењанин- Тенденции во фигурација

Словен Градец- Изложба на југословенски уметнички

Белград- 19 Октомвриски салон

Белград- Галерија на Масарикова. изложба Фонд на младите

Бања Лука- Изложба на Група млади

1979      Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ. Пролетна изложба на УЛУС
Скопје- Музеј на современа уметност, изложба на ДЛУМ

1980      Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, Пролетна изложба на УЛУС
1982        Белград -Павилјон Цвијета Зузориќ. Пролетна изложба на УЛУС

Белград -Павилјон Цвијета Зузориќ, Цртеж и ситна пластика

1984                            Топола- Изложба на ликовната колонија

1985                            Белград- 26 Октомвриски салон

Земун- Дом ЈНА. Пролетпа изложба на земунските уметници

1986      Белград – Павилјон Цвијета Зузориќ, Цртеж и мала пластика
Белград – Павилјон Цвијета Зузориќ, Пролетна изложба иа УЛУС
Земун- Земунски салон

Белград- Културеи центар, Белград, Инспирација на сликарите Белград- Галерија Косанчиќев венац, Жената инспирација на сликарите Зрењанин- Изложба на ликовната колонија Ечка

1987      Белград- Културен центар, Летен салон

Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, Пролетна изложба на УЛУС Земун- Земунски салон

Земун- Дом ЈНА, Пролетна изложба на земунските уметници Велика Плана- Галерија, Изложба на ликовната колопија Покајница

1988      Земун- Дом на ЈНА, Пролетна изложба
Земун- Земунски салон

Врање- Галерија- Изложба на збирки на ликовни дела

Прилеп- Центар за современа ликовна уметност, Изложба на ликовната колонија

Скопје-Центар за култура и информации. Жени уметници

1990      Белград- Галерија Пале. Ерос

Белград- павилјон Цвијета Зузориќ, Пролетна изложба на УЛУС

1991      Земун- Земунски салон

Атина-Културен центар на Атина, Белградски сликари

1992      Белград- Куќа на Кремановиќ. меѓународна изложба  “Остави траг”
Белград-Галерија Студенски град,

Белград-Павилјон Цвијета Зузориќ. Пролетна изложба на УЛУС Белград-Галерија Графички колектив, изложба на мала графика Белград- Културен центар, Белград, Инспирација на сликарите

1993      Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, Пролетна изложба на УЛУС
Белград- Галерија Косанчевиќ венац. Беографика

Белград- Графички колектив, Изложба на мала графика

Атина- Галерија Евмарос. во рамките на акцијата за меѓубалканска соработка

1994      Битола- Меѓународно графичко триеналс
Белград- Галерија ММ, Пролет- митот на сликата
Белград- Павилјон Цвијета Зузориќ, Есенски салон на УЛУС
Белград- Графички колектив. Меѓународна изложба на мала графика
Горњи Милановац- биенале на уметноста на минијатура

Земун – Земунски салон

1995      Белград-Галерија на војската на Југославија, Ликовна колонија Покајница
Лесковац- Галерија Соице, Меѓународно биенале на мала     графика
Ужице-     Меѓународно биенале на Сува игла

Земун- Земунски салон

Белград- Галерија на УЛУС. Ликовна колонија Погановски манастир

Белград- Графички колектив, Меѓународна изложба на мала графика

1996      Белград- Галерија на УЛУС, Колонија Заплање

Горњи Милановац- Четврто меѓународно биенале на уметноста на минијатурата

Белград-37 Октомвриски салон

Белград- Атеље 212, Сликарска колонија Бигово

Белград- Галерија Косанчиќев венац, Сликарска колонија Бигово

1997      Крагуевац- Пролетна изложба на членките на УЛУС

НАГРАДИ

1974    Прва награда за сликарство на Академијата за убавите уметности  во   Фиренца 1986

Прва награда за сликарство на Земунски салон