Дарко Јан Спасов. Дипломирал на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Магистрирал драматургија и сценарио на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА 388а. Редовно вработен како драматург во НУ Театар Комедија.  По враќањето во родната татковина работи и како самостоен културен работник од областа на популаризацијата на врвните културни достигнувања меѓу Р. Словенија и Р. Македонија и тоа од областа на издаваштвото и театарската уметност. Организатор е и на повеќе културни настани од меѓународен карактер, како што се гостувања на МНТ Скопје, НТ Штип, и повеќе културни друштва од Македонија во Словенија, како и гостувања на нивни културни друштва кај нас. Во последните пет години активно се занимава и со туризам, односно како соработник на Леја туризам Словенија, како лиценциран туристички водич на туристите гости им го открива материјалното и духовното богатсво на преубавата родина – Македонија. Контакт www.polatski.mk