Име на компанија ЛЕ – ДА
Сопственик Дашмир Салија

Компанијата ЛЕ-ДА е основана во 1995 година во село Неготино-Полошко. Дејноста на компанијата е производството на ПВЦ и алуминиумска столарија. Производниот процес се одвива во изнајмен простор и машински парк кој се состои од 13 различни типови на машини. Производството се одвива со 5 работника. Планот на компанијата е да изгради сопствена хала од 300 метри квадратни која ќе ги задоволи потребите на зголемениот обем на работа.

Најголем дел од произведените врати и прозори наменети за деловни објекти и индивидуални куќи компанијата ги извезува во Германија, Албанија и Косово.

Компанијата ЛЕ-ДА е во сопстевност на г-дин Дашмир Салија кој во овој бизнис има инвестирано над 120 000 евра, средства кои ги има заработено додека престојувал во Италија.

Тел + 389 42 312 788
Факс + 389 42 312 788
Веб страна www.leda.com.mk
E-mail leda@leda.com.mk