Јованка Друговац Јонес е родена на 24 Август 1958 во Скопје. Јованка Јонес е доктор по филолошки науки. Сфера на нејзиниот научен интерес е литературната историја и литературната критика.
Др.Јонес работеше како началник во Архивот на Р.Македонија, и беше прв директор на националната институција во Институтот за македонска литеруатура, визитинг проф. во Русија, Украина,Хрватска, Србија, Германија и други, каде што држела предавања од областа на македонската литературе, значи ја промовирала нашата литература и култура.
Автор е на 7 научни книги ос областа на македонската литература, приредувач на 13 антологии од областа на македонската литература, исто така е автор и над 200 научни текстови од Македонската и Српската литература. Јованка орагнизирала многу бројни научни конференции во Маекедонија каде што е учесник на повеке од 30 научни конференции во замјата и во странство.
Била раководител на научниот проект на Одделението за 20 век и раководител за Библиографија при Институтот за македонска литература
Од 1995 до 2005 била член на Ректорската управа при Универзитетот Св.Кирил и Методиј, член на Советот на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, раководител на литературните сесии при истоимениот Семинар(2001,2002).
Д-р Јонес е виситинг профессор на универзитети во странство .
Мажена е, мајка на 2 деца. Живее во Коста дел Соло во Шпанија, каде што понатаму пишува и објавува и слика.