ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Златко Димчевски
Место на живеење
Geneve, Suisse, Europe

                        

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
BioScan SA
Адреса
Rue Pré – Bouvier 27
1217 Geneve, Suisse
Телефон
+ 41 22 785 17 00
Факс
+ 41 22 782 94 18
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Златко Димчевски
Дејност
Производство на рендген апарати
BioScan SA е компамнија за операционен технолошки развој основан во 1990 година во Женева, Швајцарија од страна на македонскиот иселеник Професор Златко Димчевски. Компанијата има патентирано неколку нови типови на скенери за третман на канцер и радиолошки апарати. Моментално фокусот е насочен кон производство на радиолошки апарати, апарати за радиолошка терапија и апарати за индустриски апликации за недеструктивно теститрање. Производите се модуларно дизајнирани и флексибилни така што се овозможува лесна адаптација на повеќето медицински акцелератори и рендгенски генератори кои може да бидат инсталирани и од други производители.

BioScan SA раполага со иновативна технологија и стручно обучен професионален тим на инжинери кои развиваат ефикасни методологии за производство кои се резултат на моменталните согледувања на пазарот и постојаниот контакт и соработка со реномирани болници, здравствени организации и институти. BioScan SA е насочен пред се кон побарувањата на потрошувачите за која цел врши производство и изработка на производи по порачка и мерка. Компанијата располага со сертификати за квалитет во производството ISO 9001 и ISO 13485. Компанијата производите ги дистрибуира низ целиот свет.