Јака Табак АД

локација: Радовиш

Адреса: Ул. Маршал Тито бр. 1, 2420 Радовиш

Тел: ++389 32 635 115

Факс: ++389 32 635 016

веб сајт: www.jakatabak.com.mk

email: jakatabak@jakatabak.com.mk

дејност: Производство, обработка и промет на тутун

Јака Табак АД од Радовиш по 2004 година се трансформира во мешовито претпријатие од кое дел од акциите има купено г-дин Крсте Блажевски кој има работено повеќе години во САД, а со оваа инвестиција допринесува во развојот на економијата во Македонија.

Во Јака Табак има инвестирано околу 20тина% проценти од вкупниот капитал на Јака Табак. Претпријатието Јака Табак се занимава со производство, обработка и промет со тутун.