Марко Пејчиновски  –  потекло од Струшко

Иселеник успешен бизнисмен кој заедно со  својата фамилија живее и работи во Виена.

Главна работа е со алуминиумски профили и трговија;

Сопственик на фирма EURIS Europan International Services

Адреса: EURIS HANDEL GMBH/Am Hof.13/30. A1010Wien

Со желба за инвестирање во Македонија.