Марјанчо Манов

Диско Клуб Инсомниа

Делчево

Дејност: угостителство, забава

Поради неможноста да најде вработување во родниот крај во 1988 година Марјанчо манов решава да замине за Швајцарија и во Лозана наоѓа работа во градежништвото, а извесно време работи и на лозовите насади на една винарија.
Почесто доаѓа во родното Делчево и пред неколку години, поточно во 2008 година од општината зема под закуп деловен простор од над 300 метра квадратни и врши целосна реконструкција со намера да отвори современ диско клуб Инсомнија. Набавува современа опрема и озвучување за што вложил над 60 000 евра. Често е на релација Лозана – Делчево.
Со диското управува неговата фамилија.