ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Мајкл Радин
Место на живеење
SA, Australia
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Clark Radin Lawyers
Адреса
Adelaide Road Chambers, 1 Adelaide Rd
Gawler Sa 5118, Australia
Телефон
+ 61 8 8522 6744
Факс
+ 61 8 8522 4544
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Мајкл Радин
Дејност
Адвокатска канцеларија
Clark Radin Lawyers е реномирана австралиска адвокатска канцеларија во која еден од основачите е македонскиот иселеник Мајкл Радин. Во адвокатската канцеларија се вработени 4 искусни и професионални адвокати кои сите заедно поседуваат повеќе од 80 годишно работно искуство. Секој член на тимот е специјализиран за одреден сегмент од правото. Главните активности и услуги кои ги опслужува канцеларијата се застапништво и посредништво во областа на семејното право, кривичното право, даночното право, човековите права, водење на цивилни и комерцијални парници.
Целта на целиот тим во Clark Radin Lawyers е да го разберат пазарот, бизнисот и личните стратегии на клиентите и да му го понудат најдобриот правен совет за неговите потреби. Тимот патот до успехот го разбира низ 5 главни точки:
1.       слушај го клиентот и идентификувај ги неговите потреби;
2.       обезбедувај соодветни и заштитнички услуги;
3.       обезбедувај сензитивна ефикасност;
4.       клиентите не треба да чекаат повеќе од 10 минути пред закажаниот состанок и
5.       одржување на репутацијата за квалитетни резултати.

Квалитетот во давањето на адвокатски услуги како и квалитетот во системот за менаџмент е потврден со поседување на сертификат за квалитет Law 9000 Standard.