ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Митре Кутановски
Место на живеење
Indiana, USA
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
The Mitre Group, Inc.
Адреса
1500 N. Main Street
Crown Point, Indiana 46307 – 2332, USA
Телефон
+ 1 219 663 3506
Факс
+ 1 219 661 9400
Web adress
Лице за контакт
Митре Кутановски
Дејност
Финансиски и инвестиционен консалтинг
The Mitre Group, Inc. е компанија специјализирана за финансиски и инвестиционен консалтинг основана од страна на македонскиот иселеник Митре Кутановски.
The Mitre Group, Inc. располага со професионални советници кои сите заедно имаат повеќе од 30 годишно работно искуство во финансиски услуги.
The Mitre Group, Inc. ги овозможува следните услуги: финансиски консалтинг, хипотекарни солуции во Индијана, хипотекарни солуции во Илиноис, даночен консалтинг, бизнис консалтинг, осигурителен консалтинг, брокерски консалтинг, консалтинг за недвижности, финансиско планирање и други финансиски услуги.

 

Главната цел на The Mitre Group, Inc. е да ги задоволи потребите и желбите на клиентите преку обезбедување на разбирливи, индивидуални и детални услуги.

Во рамките на компанијата функцинира и The Mitre Group Broker Dealer кој е член на NASAD ( National Association of Security Dealers ) и член на NYSE ( New York Stock Exchange ).