Име и Презиме
Нед Грујевски
Место на живеење
Lake Forest, California, USA
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Old World Import Export Co.
Адреса
P.O. Box 1116 Lake Forest, California, USA
Телефон
+ 1 714 832 9463
Факс
+ 1 714 832 WINE
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Нед Грујевски
Дејност
Трговија со алкохолни пијалоци

 

Old World Import/Export Co. е основана во 1993 година. Компанијата денес е предводена од страна на македонскиот иселеник Господинот Нед Грујевски. Основната дејност на Old World Import/Export Co. е увоз и извоз на алкохолни пијалоци. Компанијата е најголем застапник на високо квалитетно македонско вино во САД. Во нејзиниот широк асортиман на производи се застапени и разни видови ликери и пиво.