ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Никола и Марија Ристевски
Место на живеење
Sydney, Australia

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
RockdaleMattress Factory
Адреса
610 Princess Highway

Rockdale Sydney 2216 NSW Australia
Телефон
+ 61 2 9599 0599
Факс
+ 61 29599 0522
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Директор: Никола Ристевски
Дејност
Производство на душеци
Rockdale Mattress Factory е фамилијарен бизнис предводен од страна на македонскиот иселеник Никола Ристевски основан во 1980 година. Компанијата е иноватор во производството на душеци за спиење. Компанијата располага со широк асортиман на производи и тоа душеци со пружини, душеци со латекс и душеци со пена во комбинација со волна или памук изработени во различни форми и големени.
Rockdale Mattress Factory успехот го трасира преку својата мисија ориентирана кон потрошувачите со цел да се задоволат нивните желби и потреби и континуирано усовршување на производите. Мото на фабриката е „Производство на висококвалитетни душеци во нашата фабрика и директна продажба до купувачите без посредници и дистрибутери, презентирајќи ја вистинската вредност на производите“. Компанијата е опремена со современа опрема за производство предводена од високостручен персонал од 10 редовно вработени лица. Заради задоволување на желбите на потрошувачите производството се базира на производство по порачка.
Фабриката и изложбениот салон се лоцирани во исти простории што претставува можност купувачите да го следат процесот на производство од самиот почеток до добивање на финален производ со што купувачот стекнува доверба во квалитетот на производите. За функционалноста на душеците потенцијалните купувачи имаат можност да го тестираат комфортот на душеците на местото на продажба преку опрема со која располага компанијата.