Осман Бекироглу и Идриз Бекироглу се потомци од семејството Бекироглу ,чии претци се преселиле далечната    1956 година од Македонија во Истанбул Република Турција.Слаткарницата   Балтапе пастанеси ,во близина на пазарот   Фатах е   позната по специфичниот производ што го прават во слаткарницата –трилече-,кој можеме да го сретнеме и во нашите домашни слаткарници,а кој тие за прв пат почнале да го прават во 2010 година ,кога Идрис Бекироглу се врака од посета на своите роднини во Република Македонија, поточно од Тетово. Во Турција, трилече како специјалитет од тогаш е многу популарен кај населението во Истанбул, а семејството кое своите корени ги има од Македонија до ден денес продолжуваат со традицијата на овој сладок производ кој го понеле од Република Македонија