Пивница Темов

локација: Скопје, Стара Скопска Чаршија

сопственост: Пане Темов

Тел: ++389 75 235 769

email: paneinvisiblemaster@yahoo.ca

дејност: Угостителство

Пивница Темов, се наоѓа во срцето на старата скопска чаршија. Отворена во 2007 година. Располага со капацитет од околу 500 гости и нуди најразлични видови на пиво, односно над 50 видови пиво од домашно и странско потекло.
Пивницата е најпосетена во лето, заради автентичноста на старата архитектура, но и заради големиот број на странски туристи.