ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Петер Каковски
Место на живеење
NSW, Australia

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
P & E Transport
Адреса
PO Box 2160
Smithfield, Sydney, NSW 3164, Australia
Телефон
+ 61 2 9681 2566
Факс
+ 61 2 9681 2544
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Сопственик: Петер Каковски
Дејност
Транспорт

 

P & E Transport е австралиска транспортна компанија основана како фамилијарен бизнис од страна на успешниот македонски иселеник Петер Каковски. Согледувајќи ја потребата на пазарот во Австралија Господинот Петер Каковски се одлучува да основа компанија со основна дејнот транспортни услуги. P & E Transport на пазарот во Австралија е високо конкурентна компанија која опстојува повеќе од 20 години.
Денес компанијата располага со возен парк кој се состои од вкупно девет камиони од кои три 12 тонски камиони, еден 14 тонски камион, еден 16 тонски камион, три камиони со фургонски приколки и два камиони со товарни вагони.

Денешниот успех на компанијата се должи на високиот професионализам во извршувањето на активностите на вработените како и стремежот за задоволување на потребите на клиентите со навремено извршување на склучените договорени обврски.