ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Ристо Мацковски
Место на живеење
Las Vegas, USA

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА

Име на компанијата
MB COMMERCIAL PROPERTIES
Адреса
7745 Maggie Belle ct.
Las Vegas, NV 89123, U S A
Телефон
+ 1 702 648 9690, + 1 702 334 5161
Факс
+ 1 702 648 9690
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Александар Мацковски и Филип Мацковски
Дејност
Градежништво

 

MB COMMERCIAL PROPERTIES претставува фамилијарен бизнис основан во 1971 година од страна на македонскиот иселеник Ристо Мацковски, професионален градежен инжинер. Компанијата е основана во Ilinois, но со текот на времето запознавајки го трендот на пазарот и стекнатото искуство во бизнисот со недвижности Господинот Ристо Мацковски решава да ја релоцира компанијата во Nevada. Главната активност на компанијата претставува изградба на стамбени и деловени објекти, започнувајки од купување на земја, инжинеринг и изградба.  Компанијата врши продажба, лизинг и менаџмент на изградените објекти.

 

 

 

 

Како фамилијарен бизнис денес MB COMMERCIAL PROPERTIES е предводен од страна на синовите на Господин Ристо Мацковски, Александар и Филип. Новата генерација може гордо да се претстави со повеќе експерти во својата област и тоа градежен инжинер, архитект, застапник, електро инжењер што допринесува не само за квалитетна изградба на објекти туку и за развивање на способности потребни за прифаќање на новите трендови и нов модерен дизајн, со цел за задоволување на потребите на клиентите.

 

Кон крајот на 2007 година оваа генерација изградила објекти под покрив на вкупна површина од 43.900 м² продолжувајќи со брзо темпо да го шири бизнисот во регионот на Las Vegas.