ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Ричард Коловски
Место на живеење
East Ontario, Canada
  
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Nova Cutting Tools
Адреса
1163 Matheson Blvd. East Ontario
Mississauga L4W 1B6, Canada
Телефон
+ 1 905 624 4522
Факс
+ 1 905 624 1917
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Сопственик: Ричард Коловски
Дејност
Продажба на алати
Nova Cutting Tools e канадска компанија која е специјализирана за продажба на алати. Nova Cutting Tools е основана од страна на македонскиот иселеник Ричард Коловски. Согледувајки ја состојбата на пазарот во Канада Господинот Ричард Коловски се одлучува да отвори бизнис за продажба на алати.
Денес компанијата е застапник на алати од светски производители како: Emuge, KEO, NORTON, Micro 100 и други. Компанијата располага со широк асортиман на производи како брусалици, метрични алати, абразивни алати, бургии, машински алати и друго.
Nova Cutting Tools е најголем застапник на алати за брусење во Канада. За краток период компанијата се проби и на пазарот на Северна Америка каде е најголем застапник на метрични алати.

Заради задоволување на потребите на потрошувачите, а со цел да биде во чекор со новите трендови и конкурентен на пазарот Nova Cutting Tools организира продажба преку својата web страна.