ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Роберт и Влад Богоевски
Место на живеење
VIC, Australia
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Macedon Fencing & Supplies Pty Ltd
Адреса
2 – 4 Helm Court
Epping Vic 3076, Australia
Телефон
+ 61 3 9408 9937
Факс
+ 61 3 9408 4111
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Сопственици: Роберт и Влад Богоевски
Дејност
Производство на огради

 

 

Macedon Fencing & Supplies Pty Ltd е реномирана австралиска компанија за производство и монтажа на огради. Macedon Fencing & Supplies Pty Ltd е основана од страна на македонските иселеници Роберт и Влад Богоевски. Согледувајки ја состојбата на австралискиот пазар како и нивните способности Господинот Роберт и Господинот Влад се одлучуваат да основаат фамилијарен бизнис за производство и монтажа на огради.

Macedon Fencing & Supplies Pty Ltd располага со широк асортиман на производи кои главно се делат на огради за куќи и дворови и огради за индустриски објекти. Заради задоволување на потребите и желбите на клиентита Macedon Fencing & Supplies Pty Ltd нуди различни типови на огради кои може да бидат дизајнирани и од страна на самите клиенти.