ПОДАТОЦИ ЗА БИСЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Симон Кисковски
Место на живеење
Paris, France, Europe

 

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Mak-System International Group
Адреса
10 Avenue De La Grande Armeé
75017 Paris, France
Телефон
+ 33 1 44 09 04 04
Факс
+ 33 1 44 09 06 50
Web adress
E-mail
Лице за контакт Симон Кисковски
Дејност
Софтверски услуги во областа на здравството
Mak-System International Group е водечка компанија за информациони технологии во областа на здравството основана во 1984 година. Компанијата располага со широк асортиман на софтверски програми за информационен менаџмент за здравствени организации ширум светот.
Од основањето Mak-System е специјализирана за дизајнирање на иновативни софтверски решинија. Овие решенија се прецизно направени и опремени со цел да служат на специфичните и комплексни потреби и барања на клиентите.
Додега Mak-System има направено повеќе од 1.000 инсталации во повеќе од 40 земји меѓу кои спаѓаат 21 национална имплементација. Компанијата е единствен снабдувач со софтверски решенија во банките за крв и болничките трансфузиолошки центри. Овие софтвери се детални и лесно разбирливи комбинации на софтверски функции кои даваат решенија за безбедност и едноставно менаџирање со крвта.

Успехот на компанијата се должи на професиналниот тим која работи на овие решенија и нивната флексибилност, користењето на најновата водечка технологија како и долгорочната корисност на солуциите. Дистрибутивната мрежа на Mak-System поседува високи капацитети и способности и работи по највисоки стандарди со цел да им служи на клиентите.