ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Славица Егуменовска
Место на живеење
OXIE, Sweden

                                                                                 

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Lambes Blomservice AB
Адреса
Foretagsvagen 3
Postalcode/City: 238 37 OXIE, Sweden
Телефон
+ 46 40 542 542
Факс
+ 46 40 542 541
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Славица Егуменовсkа
Дејност
Трговија и дистрибуција на цвеќе

 

Компанијата Lambes blomservice AB е основана 1974 година во Кралството Шведска од страна на македонскиот иселеник Егуменовски. Активностите на компанијата се во областа на трговија со цвеќе. Во изминатите години семејството Егуменовски успеало да проникне во бизнисот со продажба на цвеќе, запознавајки ги вкусовите на потрошувачите и нивната сензитивност. Со својата визија, истрајност и доследност во работењето компанијата успеала да завземе едно од водечките места во кралството Шведска во овој бизнис. Цвеќето се набаува најмногу од Холандија но исто така и од Шпанија, Италија, Еквадор и други земји од светот. За неговата продажба компанијата располага со модерно опремени продажни хали на површина од 2.000 м². Управител на компанијата е Госпоѓа Славица Егуменовска. Таа во своето работење постојано бара начини нивните производи да одговорат на желбите и потребите на нивните потрошувачи за секоја пригода во секое време од годината. Нагорниот развоен тренд на компанијата е заслуга на добро поставената организација на работата од страна на раководните лица, а пред се на сложноста, упорноста и тимското работење со кое семејството Егуменовски го води овој бизнис.