ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Славчо Маџаров
Место на живеење
New Jersey, USA
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Slavco Construction Inc.
Адреса
164 Getty Avenue, NJ 07011, USA
Clifton
Телефон
+ 1 973 478 4848
Факс
+ 1 973 478 7877, + 1 973 405 6764
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Славчо Маџаров
Дејност
Градежништво
Slavco Construction е основана во 1990 година од страна на македонскиот иселеник Славчо Маџаров. Основната дејност на компанијата е во областа на градежништвото чии активности се однесуваат на рушење на објекти, отстранување на ризичниот азбестен материјал, внатрешни реконструкци и поставување на изолации.
Целокупниот менаџерски тим е составен од професионални градежници со повеќе од 85 годишно работно искуство во оваа област. Компанијата располага со современа машинерија и обучен кадар кои ги извршуваат активностите согласно безбедносните правила и регулативи.
Мисијата на компанијата која ги води кон успехот е давање на сигурни, конзистентни и економични услуги, обезбедувајќи го градежниот простор и животната околина согласно стандардите во градежништвото.