Плажа во Преспа во сопственост на Сотирка Стерјовска – Цоца

Локација: Туристичка населба Сливница

Дејност: Туризам

Сотирка Стерјовска – Цоца има работено 30 години во Германија и нејзината заработка подоцна ја вложува во туристичката населба Сливница во Преспа. Од пред три години, па до денес, финансираше 250 000 илјади евра за изградба на ресторан, камп приколки и уредување на плажата. Нејзината семејна лоза е по потекло од соседното село Љубојно.