Играта на филозофот

 
Стив Јовановски е роден во Австралија. На едногодишна возраст неговите родители се враќаат во Македонија, а по десет години повторно се преселиле во Мелбурн. Досега има напишано четири романи.Работи како специалист за информациски технологии, опслужувајќи речиси дванаесет илјади вработени.
Стив Јовановски е креативен автор со голема имагинација, кој контнуирано патува и истражува и кој, иако млад, веќе искусно твори, создавајќи романи кои предизвикуваат голем интерес кај читателите.
„Играта на филозофот“ од австралискиот автор со македонско потекло Стив Јовановски е новата книга. Ова е втор роман на Стив Јовановски, напишан во Мелбурн, а инспириран од патување во Франција.