ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Тони Магеровски
Место на живеење
Europe, Austria, Vienna
Година на емигрирање
1981
Место на раѓање
Битола, Република Македонија

  

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
MAGO Transporte GmbH
Адреса
Römerstr. 1/2/1 2424 Zurndorf, Austria
Телефон
+ 43 69916677400
Факс
+ 43 1606108022
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Сопственик: Тони Магеровски
Дејност
Транспорт и логистика

 

Компанијата MAGO Transporte GmbH е основана во 2001 година во Виена, Австрија од страна на македонскиот иселеник Тони Магеровски. Согледувајки ги потребите и случувањата на пазарот во Австрија Господинот Тони Магеровски основа сопствена компанија чија основна дејност е логистика и транспорт. Со текот на годините компанијата постигнува континуиран раст. Имено заради  потребата на пазарот како и потребата да се остане конкурентен на пазарот во 2005 основа уште една логистичка комапанија Toni Magerovski Transporte GmbH. Денес компанијата располага со 40 камиони и 12.000 м² магацински простор.

Успехот на компанијата е овозможен пред се од професионалната поставеност и флексибилнот од страна на основачите и вработените во компанијата за навремено и прецизно задоволување на потребите и желбите на клиентите а истовремено и поставување на конкурентски цени.