Тони Магероск иселеник од Битола

Заедно со фамилијата подолго време живее и работи во Виена;

Сопственик на фирма која се занимава со шпедиција, складиште и транспорт;

Адреса: Romerstrase 1/D/2

2424 Zumdorf

Austrija

Заинтересиран е за инвестирање во Македонија во конзервната индустрија, инвестирање во ладилници, производство на европалети и друго.