ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ

Име и Презиме
Ѓорги Михајлов и Јове Стојановски
Место на живеење
NSW, Australia
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
MACTEL Australia Pty Ltd
Адреса
P.O. Box 6598, Baulkham Hills
NSW 2153, Australia
Телефон
+ 61 2 9629 1199, + 61 2 9547 0709
Факс
+ 61 2 9629 1177
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Ѓорги Михајлов и Јове Стојановски
Дејност
Издавачко информативна дејност

 

Macedonian telephone directory е компанија чија основна дејност е прибирање на информации за македонските иселеници во Австралија, нивните професионални ангажмани и издавање на телефонски именик. Компанијата е основана и предводена од страна на македонските иселеници Ѓорги Михајлов и Јове Стојановски.
Во именикот податоците се презентирани по градови и видови на активности. Телефонскиот именик се издава во електронска и печатена форма. Податоците во именикот се ажурираат секоја година.