Име на компанија Партнер – Дел
Сопственик Јовица Пецов

 Во 2008 годна во Ѕвегор, село кое се наоѓа на 2 километри од градот Делчево е основана компанијата Партнер-Дел која се занимава со изработка на ПВЦ прозори.

Компанијата го зема под наем културниот дом во селото со површина од 400 метри квадратни и го реновира за потребите на погонот. Во него поставува 9 специјализирани машини за обработка на полукружни прозорци, статични и подвижни, единствени од овој вид во земјава. Во компанијата се вработени 13 работника.

Целото производство е по нарачка за познат купувач од Франција.

Бизнисот на Партнер-Дел е во сопственост на г-дин Јовица Пецов кој идеата за негово отпочнување со поддршка на неговиот партнер, ја добива во Франција. Почетниот капитал инвестиран во овој бизнис изнесувал 60 000 евра. Поради потребата за зголемување на обемот на производството вложениот капитал во компанијата е повеќекратно зголемен.

Тел + 389 33  436 032
Факс + 389 33  436 032