ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Џејмс Росков
Место на живеење
Hurstville, Australia
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Hancock Alldis & Roskov
Адреса
4 th Floor Victory House,
8 Crofts Avenue, Hurstville NSW 2220, Australia
P.O. Box 204 Hurstville BC 1481
Телефон
+ 61 2 9579 3066
Факс
+ 61 2 9579 2141
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Партнер: Џејмс Росков
Дејност
Адвокатска и нотарска канцеларија
Hancock Alldis & Roskov е основана во 1929 година. Со текот на годините компанјата функционира со различни партнерства. Од 2004 година еден од партнерите на Hancock Alldis & Roskov станува македонскиот иселеник Џејмс Росков. Неговата специјалност е во областа на кривичното право, семејно право и право на сопственост. Господинот Џејмс Росков остварил голема кариера во неговата професија што се докажува со неговото членство во Врховниот Суд на New South Wales ( Supreme Court of New South Wales) како и членството во Врховниот Суд на Австралија High Court of Australia.

Фокусирањето кон клиентите како и давање на експертски услуги и совети, како на физички така и на правни лица независно од нивната положба, претставува главна цел кон која се стреми компанијата на што се должи нејзиниот пат кон успехот.