ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Џон Битов
Место на живеење
Ontario, Canada

            

 

ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Priszm Income Fund
Адреса
101 Exchange Avenue,
Vaughan, Ontario, L4K 5R6 ,Canada
Телефон
+ 1 416 739 2900
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Сопственик: Џон Битоф
Дејност
Ланец на ресторани за брза храна
Priszm Income Fund е еден од најголемите оператори на ресторани за брза храна предводена од македонскиот иселеник Џон Битов. Priszm Income Fund е сопственик на 60% од Priszm Limited Partnership којшто располага со над 400 Taco Bell™ и Pizza Hut™ ресторани во седум провинции низ Канада. Priszm Income Fund е најголем Канадски независен оператор на ресторани кој ја поседува најголемата франшиза на KFC™ во светот.
Priszm е еден од светските лидери во мулти-брендирање. Компанијата ја носочува својата политика кон отварање на ресторани во кој се комбинираат две или повеќе брендовски концепции, со цел да им се понуди поголем избор на купувачите, а истовремено се овозможува зголемување на профитот од работењето преку зголемување на дневниот промет и намалување на трошоците за отварање на поединечни брендовски ресторани. Моментално Priszm располага со над 100 мулти брендовски ресторани. Рестораните им служат на 1,5 милиони потрошувачи неделно со над 9.000 вработени.