ПОДАТОЦИ ЗА БИЗНИСМЕНОТ
Име и Презиме
Џон Димов
Место на живеење
NSW, Australia
 
ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Име на компанијата
Makedon Pty Ltd
Адреса
P.O.Box 325
St Clair, NSW 2759, Australia
Телефон
+ 61 2 9834 1917
Факс
+ 61 2 9670 1710
Web adress
E-mail
Лице за контакт
Директор: Џон Димов
Дејност
Градежништво
Makedon Pty Ltd е градежна компанија предводена од страна на македонскиот иселеник Џон Димов. Господинот Џон Димов ја предводи четвртата генерација на овој традиционален фамилијарен бизнис.
Активностите на компанијата се дизајнирање и изградба на стамбени домови, вили, градски куќи, подготовка на архитектонски и инжинерски планови и спецификации, дизајнирање на дворови, веранди и настрешници и проектен менаџмент за оние кои се одлучиле самостостојно да ја вршат градбата.
Makedon Pty Ltd располага со CAD технологија за изработка. Пред да се започне со градба компанијата врши целосна презентација на проектот, плановите и 3D анимација пред инвеститорите, за тоа како би изгледал новиот објект.

Целта на компанијата е да го даде најдоброто за клиентите и да му го предложи најдобриот начин за изведба на проектот на клиентот. Мakedon Pty Ltd не само што им дозволува на клиентите туку и ги охрабрува да земат директно учество во процесот на дизајнирање и изведба на проектот. На крајот најбитно е двете страни да бидат задоволни.