Emri i kompanisë:  Miriplast

 

Pronari: Xhelal Jakupi

 

Firma Miriplast merret me përpunimin e prodhimeve plastike dedikuar për industrinë e automobilave.

Procesi i prodhimit zhvillohet në mënyrë cilësore të kallëpëve, e cila sipërmarrje gjendet në rrugën Tetovë-Gostivar, ku janë është parku i makinerisë i përbërë prej 13 makinave bashkëkohore. Për kontrollimin e cilësisë së prodhimit kompania disponon me laboratori të standardizuara.

 

Asortimanin prodhues e  përbëjnë target për regjistrim, mbajtësit e targave të regjistrimit dedikuar për Unionin Evropian, galerin  automobilistike për automobilat  e Audisë, Shkodës, Mini Morisë, si dhe prodhime tjera të plastike si dhe pjesë të instalimeve elektrike etj..

 

Prodhimi vjetor arrijnë mbi një milionë pjesë me lloje të ndryshme të prodhimeve prej të cilëve pjesa më e madhe është dedikuar për eksportë. Prodhimi i Miriplast është dedikuar për konsumatorët e njohur nga Gjermania, Italia, Zvicër, Poloni dhe vendet tjera.

 

Kontrollim i cilësisë së prodhimit  bëhet sipas standardit ISO 9001: 200  në të gjitha fazat e  prodhimit.

 

Themeluesi dhe pronari i kompanisë Miriplast është z-ri Xhelal Jakupi, i cili njohuritë për këtë biznes e ka arritur në Zvicër.

 

 

Tel +389 42 800 307
Faks +389 42 286 824
Ueb-faqja www.miniplast.com.mk
E-mail miriplast@gmail.com