Линк од Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес од културата од страна на Министерство за култура

http://www.kultura.gov.mk/index.php/konkursi/2587-godisen-konkurs-za-finansirane-proekti-od-nacionalen-interes-vo-kulturata-za-2017-godina

Јавен повик за проектни апликации наменет за правни и физички лица од редовите на Македонското национално малцинство од Југоисточна Европа и дијаспората од Република Македонија

http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:javen-povik-za-proektni-aplikacii-namenet-za-pravni-i-fizichki-lica-od-redovite-na-makedonskoto-nacionalno-malcinstvo-od-jugoistochna-evropa-i-dijasporata-od-republika-makedonija&catid=133:dijaspora-izvestuvanja&lang=mk&Itemid=1000

Линк од Конкурс од Агенција за иселеништво за наградата „Стојан Христов“ за најдобра книга поезија напишана од поет иселеник од Македонија во соработка со Струшки вечери на поезијата

http://www.makemigration.com/