SHKA në Maqedoninë e Veriut

Shoqëria Kulturore Artistike

“Jahi Hasani” Çegran-Gostivar

E themeluar në vitin 1974 në fshatin Çegran

Tel. 070 620 942

Personi kontaktues: Zani Mehmeti

www.jahihasani.org.mk

 

Shoqëria Kulturore Artistike

“Shqiponja” Saraj-Shkup

 Adresa: Rr. 1 Nr.10, Krushapek-Saraj

Tel. 070 881 541

Personi kontaktues: Fevzi Ebipi

https://www.facebook.com/shka.shqiponja

 

Shoqëria Kulturore Artistike
“DUFLLA” Raçe – Shkup

Adresa: Rr.1 Nr.105 Raçe, 

1060 Shkup,

Tel. 075 510 007

www.duflla.org

E-mail: info@duflla.org

 

SHKA  Folklorni Biseri – Shkup

Tel. 070 222 625

www.folklornibiseri.mk

 

SHKA  Ansambli Filigrani– Ohër

www.Ansambalfiligrani.com

SHKA “Braka Ginovski”- Gostivar

Rr. Ç Filipovski pn.

Tel. 070 251 776

 

SHKA “Goce Dellçev” – Manastir

Rr. Partiyanska pn.

 

SHKA  “Kitka” – Istibanje

Tel. 070 523 147

Е-mail fakitka@gmail.com

 

SHKA  “Kole Nedellkovski” – Veles

Tel. 070 848 856

Rr. Andon Shukrov pn Veles

 

SHKA “Mirçe Acev” – Shkup

Rr. Drezdenska pn

Е-mail: akud@ukim.edu.mk

Тел. 02 3116 117

 

 

 

SHKA Studio Etnos – Shkup

Тel. 070 338 241

Rr. Zllate Mihajllovski nr. 26

www.studioetnos.org