Shkolla Verore

Të nderuar!

Ju njoftojmë se Shkolla Verore e gjuhës amtare që i dedikohet fëmijëve të diasporës, me qëllim të mësimit të gjuhës amtare të cilën Agjencioni për
Emigracion organizon për çdo vit, mësimi do të mbahet prej më 20-26 korrik të vitit 2019. Vendosja do të bëhet në hotel në Ohër. Shkolla verore i dedikohet fëmijëve të diasporës. Fëmijët të jenë të moshës prej 12-16 vjeç. Mësimi i gjuhës amtare në këtë shkollë do të zhvillohet një here në ditë,
paradite në kohëzgjatje prej një orë e gjysëm. Nxënësit do të jenë të ndarë në dy grupe dhe ato në grupin fillestar dhe të avancuar. Përveç mësimi klasik të gjuhës do të mbahet edhe puntori edukative, aktivitete sportive, ekskurzione dhe vizita të vendeve të cilët janë interes të fëmijëve në qytet.
Udhëtimi deri në Ohër do të jetë në organizim të prindërve. Në “Shkollën Verore” mund të marrin pjesë të gjithë të interesuarit, pa selektim paraprak. Nxënësit duhet të jenë të moshës prej 12-16 vjeç. Ju lutemi për pjesëmarrjen tuaj të paraqiteni në internet adresën e
Agjencisë për Emigracion: info@minisel.gov.mk
Për informatat më të hollësishme për programin dhe akomodimin do të ju
informojmë në vijim.

Galeria 2018