TAKIM ME MËRGIMTARËT NË PERIUDHËN E VERËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

 1. Komuna e Novo Sellës organizon takim me mërgimtarët në rajonin e Pirogut, më 10 gusht.- Takimi organizohet nga mërgimtarët dhe është në shpenëzim të mërgimtarëve. Personi për kontakt Verica Angllova.
 1. Komuna e Bosilevës-realizon takim me mërgimtarët në fund të muajit korrik.  Kontakti në nr. e tel. 034371600 e-mail:  opstinabosilovo1@gmail.com.
 2. Komuna e Vinicës –realizon takim me mërgimtarët në fund të muajit gusht-Mërgimtarët nga Italia-personi për kontakt Mitko Ilievski-sekretar.
 3. Komuna e Zërnovcit do të organizon takime me mërgimtarët, më 5 gusht 2018- Personi për kontakt, mërgimtari Bllagoj Donev.
 1. Komuna e Resnjës do të organizon Takim me mërgimtarët e Lubonjës, më 1 gusht 2018, personi për kontakt, Boshko Rajçovski.
 2. Komuna e Tearcës planifikon që të organizoj takime me mërgimtarët në fushat vijues:- F. Dobrosht-Festa e Verës
  – Tearca feston me mërgimtarët
  – F. Përshevcë-java e kulturës
  – F. Sllatinë-takim me gurbetçarët
 3. Komuna e Resnjës organizon takim me mërgimtarët e Gërnçarit në Gërnçarë, në muajin korrik.