АЗИЈА

1994

Според Заводот за статистика на Република Македонија, по пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Азија живеат и работат вкупно 210 македонски државјани:

Македонци – 60

Албанци – 23

Турци – 84

Роми – 3

Власи – 1

Срби –

Други – 35

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.