АФРИКА

1994

Според податоците добиени од Заводот за статистика на Република Македонија, по пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во  Африка живеат и работат вкупно 78 македонски државјани:

Македонци – 71

Албанци – 3

Турци – 1

Роми –

Власи –

Срби – 3

Други –

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.