БЕЛГИЈА

2006

Според информација од 01.01.2006 година, добиена од Заводот за статистика на Кралството Белгија, во Кралството Белгија живеат 10 667 иселеници од Македонија.

Податоците можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://statbel.fgov.be


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Кралството Белгија живееле и работеле вкупно 2 054 македонски државјани:

Македонци – 573

Албанци – 1254

Турци – 33

Роми – 149

Власи –

Срби – 3

Други – 35

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.