ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

 2001

Според пописот од 2001 година изведен од Заводот за статистика на Велика Британија во Велика Британија живеат 1 284 иселеници од Македонија.

Податоците за бројот на иселениците од Македонија може да се најдат на WEB  страницата на Заводот за статистика на Велика Британија http://www.statistics.gov.uk


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Велика Британија живееле и работеле вкупно 432 македонски државјани:

Македонци – 356

Албанци – 38

Турци – 17

Роми – 1

Власи –

Срби – 5

Други – 13

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.