ДАНСКА

2006

Според податок од Заводот за Статистика на Данска  од 01.01.2006 година, во Данска живеат 3 007 иселеници од Македонија.

Податоците за бројот на иселениците од Македонија во Данска, можат да се најдат на WEB страницата на Заводот http://www.dst.dk


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Кралството Данска живееле и работеле вкупно 3 147 македонски државјани:

Македонци – 492

Албанци – 1708

Турци – 728

Роми – 190

Власи – 2

Срби – 9

Други – 14

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.