КАНАДА

2006

Според податоците добиени од Заводот за статистика на Канада по пописот изведен во 2006 година, од графата мајчин јазик, говорење на еден или повеќе јазици, во Канада живеат  38 360 иселеници од Македонија.

Податоците за бројот на македонските иселеници во Канада, можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://www.statcan.ca

 

2001

Според податоците добиени од Заводот за статистика на Канада по пописот изведен во 2001 година,, во Канада живееле 31 265 иселеници од Македонија.

Податоците за бројот на македонските иселеници во Канада, можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://www.statcan.ca


1996

Според истиот извор на информации за бројот на македонските иселеници добиен од Пописот на населението што се извршува и објавува секои 5 години, во Канада во 1996 година живееле и работеле 30 915 Македонци.

Доселениците се регистрираат по етничко потекло, место на раѓање, јазик и државјанство.

Население според место на раѓање – вкупно одговори

МАКЕДОНЦИ 6 565

Население по државјанства – вкупно одговори

МАКЕДОНЦИ 2 720

Население според етничко потекло – вкупно одговори

МАКЕДОНЦИ 30 915

Население според мајчин јазик – вкупно одговори

МАКЕДОНЦИ 10 515

Население според јазик што го зборуваат дома – вкупно одговори

МАКЕДОНЦИ 10 515

Извор: Пописот од 1996 година

Statistic Canada

Резултатите од Пописот извршен 2001 ќе бидат објавени на 21 јануари 2003 година.

За поподробни информации обратете се до Федералниот отсек (Министерство) за државјанство и имиграција на WWW.CICNET.INGENIA.COM , на мејл адресата infostats@statcan.ca или на телефоните: ++ 1 800 263 1136 и ++ 1 613 954 1064


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Канада живееле и работеле вкупно 7 110 македонски државјани:

Македонци – 7011

Албанци – 49

Турци – 4

Роми – 6

Власи – 2

Срби – 13

Други – 22

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.