Полска

2005

Податоците за македонските иселеници во Полска, добиени од Заводот за статистика на Полска, со важност заклучно со 31.12.2005 година  можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://www.stat.gov.pl. Според податоците добиени од Заводот за статистика, во Полска живеат   286 иселеници од Македонија од кои:

-88 луѓе (постојани жители на Полска) имаат македонско државјанство

-124 имаат двојно македонско и полско државјанство

-205 се родени во Македонија

-286 се декларирале како Македонци

-169 го зборуваат македонскиот јазик дома

-139 пристигнале или се вратиле од Македонија во периодот 1989-2002