САД

2000

Според Бирото за попис на САД, а според резултатите од Пописот од 2000 година, во САД живеат и работат 43 783 американски државјани со потекло од Македонија. Бирото за попис издава детален извештај за родените во странство, по потекло, исклучиво по децении.

За подетални информации обратете се на

WWW.CENSUS.GOV/POPULATION , или на адреса: agentreply@imc.it


1994

 Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во САД живееле и работеле вкупно 8 671 македонски државјани:

Македонци – 7119

Албанци – 1343

Турци – 96

Роми – 11

Власи – 7

Срби – 38

Други – 46

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.