СЛОВЕНИЈА

2002

Податоците за бројот на македонските иселеници во Република Словенија, според пописот изведен во 2002 година, можат да се најдат на WEB страницата на Заводот за статистика на Словенија http://www.sigov.si . Според пописот, во Словенија живеат 1 009 иселеници од Македонија.


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Словенија живееле и работеле вкупно 2 611 македонски државјани:

Македонци – 1674

Албанци – 766

Турци – 92

Роми – 6

Власи –

Срби – 15

Други – 45

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.